Bygg & Anlegg

Voll-Studentby_600

Vi utfører alt fra rådgivning og prosjektering til endelig utførelse for kunder innen bygg & anlegg, industri, landbruk og offentlig sektor. Våre erfarne prosjektledere og elektrikere håndterer hele byggeprosessen. Vi har gode systemer for internkontroll på brannalarm-, nødlysanlegg, termografering og andre tjenester som tilpasses kundens behov.

 

Service på bygg & anlegg

Vi bestreber oss etter å bruke faste montører som holder seg oppdatert og kjent med ditt/dine bygg og lokaler. Vi tilbyr også rammeavtale. Ta kontakt!

Se også vårt Trygg Service konsept.

 

Bygningsinstallasjon
Vår bygningsinstallasjonsavdeling har i dag nesten 30 ansatte som har bred erfaring innen alle områder med elektriske installasjoner.

Sterkstrømsanlegg
Alt fra store komplekse prosjekter til service og installasjon i boliger. Rehabilitering og nybygg.

Belysningsanlegg
Mange spennende løsninger for effektbelysning for å fremheve kundens egne løsninger og behov.

Snøsmelteanlegg
Utvendige snøsmelteanlegg på fortau, takrenner, nedløp, med årlige Serviceavtaler.

Tele-/dataanlegg
telefoniløsninger, tele-/datanettverk, fiberterminering, nettverkselektronikk og bredbånd.

Alarmanlegg
innbrudds-/brannalarmanlegg, ITV-/overvåkningsanlegg. Årlige serviceavtaler

Internkontroll
Utarbeidelse, utførelse og dokumentasjon for kunders internkontroll.

Reservekraftanlegg
Generatoranlegg, UPS-anlegg og nødlysanlegg.

Automatiseringsanlegg
Automatikk for ventilasjonsanlegg, EIB, xComfort, lysstyring, BUS-anlegg, ENØK i bygninger mm.

Industrianlegg
Tilkobling og feilsøking på prosess- og produksjonsanlegg.