Furuno Norge Safety System for fiskeoppdrett

Furuno Norge As har utviklet et sikkerhets system for personell og anlegg.
Kan enkelt tilpasses det enkelte anlegg og etter kundens behov.
Personell gir varsel til sentralen ved bruk av AIS Sart.
Radar varsler om inntrenging og ulovlig ferdsel.
Kamera kan følge alarmer og gi en meget god oversikt over hva som har skjedd.

Utstyr montert tilhører Furuno Norge AS og kunde tegner abonnement  som også inkluderer drift og vedlikehold.

 

Oversikt FNSS for Oppdrett