Kundeinformasjon Fiskeri

Vi vil legge ut informasjon som er sendt ut til våre fiskerikunder på denne siden.

Første artikkel som blir lagt ut er informasjon om ny forskrift for fiskefartøy under 15 meter.

Kundeinformsjon Mars 2014