Motorola Digital Radio

MOTOROLA MOTOTRBO DIGITAL RADIO LUKKET NETT

 

Felles info for alle radioer.

* God talekvalitet

* God talekvalitet i støyende omgivelser

* God talekvalitet over lengre avstander

* Kan programmeres med analoge og digitale kanaler

* Kan programmeres med kryptering (samme nøkkel på begge radioer)

* Kan programmeres med gruppeoppkall

* Noen radioer kan leveres med GPS innebygd

* Søker om egen frekvens hos Post og Teletilsynet

* Vanntett IP 57

* Fremtidens nett

* Kan bygges ut gradvis

* For å øke rekkevidde kan det monteres en egen base stasjon

* Muligheter for flåtestyring. Hver enkelt radio kommer opp med posisjon i kartet.

motorola dp 2400

motorola dp 4400

motorola dm 4400