Skipsinstallasjon og service

Vår skipsinstallasjonsavdeling har høy kompetanse på montering og service innenfor både sterkstrømsinstallasjoner og svakstrømsanlegg.

Sterkstrømsinstallasjoner
Prosjektering og installasjon fra mindre båter til større skipsbyggeprosjekter.

Svakstrømsanlegg.

Alarmanlegg for motor, brannalarm, lader/inverter, lanternekontrollere, kommandoanlegg, datakabling

Service
Utfører service, vedlikehold og rehabilitering på alle typer båter fra små båter til større komplekse skip.

Våre kunnskaper om produktene fra våre leverandører gjør at vi både kan tilby riktig utstyr, montering, integrering med annet utstyr, og en god opplæring.

Autorisajoner- Godkjenninger

Elektroentreprenør Gr L

Radioinstallatør / forhandler RIA

Teleinstallatør TIA

DSB godkjent for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske og fangstfartøy mellom 10,67 og 15 meter.

Opplæringsbedrift innenfor fagene elektriker, telekom.montør og service-elektroniker.

Utbedrer også pålegg fra DSB, Skipskontrollen, Telenor radioinspeksjonen og klasseselskap som DNV,Byrå veritas.