Om Argon Elektro AS

Argon Elektro AS ble etablert i 1960 og har solid, bred og lang erfaring innenfor elektrobransjen. Bedriftens virkeområde er som totalleverandør innen svak- og sterkstrømsinstallasjoner for bygningsinstallasjon, skipsinstallasjon og maritim elektronikk. Dette innbefatter også salg, reparasjon og vedlikehold innen alle fagomådene. Vi har ca. 70 ansatte.

Argon Elektro AS er et selskap i Elektrokonsernet som totalt har ca. 530 ansatte. I Elektro-konsernet drar vi stor nytte av felles kompetanse og ressurser. Argon Elektro AS er også medlem av Elfag.

Se vår brosjyre!

Autorisasjoner og godkjenninger

– Elektroentreprenør gruppe L
– Ekominstallatør
– DSB godkjent for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske og fangstfartøy mellom 10,67 og 15 meter.
– DSB godkjent for Elektrotermografi, El-kontroll på bolig og næring.
– Opplæringsbedrift innenfor fagene elektriker, telekom.montør og service-elektriker.