Trapphuset på Trondheim S

Trapphuset sett fra forplassen Illustrasjon Cadman for Pir II

I samarbeid med Skanska Norge AS installerer vi på Trapphuset i Trondheim – Norges første næringsbygg som bygges over jernbanespor. Ferdigstilles første kvartal 2016.