Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Vi i Elektrogruppen jobber med våre leverandører og skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Fra 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon.

– Les mer på Forbrukertilsynet sin informasjonsside om Åpenhetsloven.

Elektrogruppens etiske retningslinjer for handel

Vi har utarbeidet «Etiske Retningslinjer for Handel» som omhandler etiske retningslinjer og menneskerettigheter.

Etiske Retningslinjer for Handel sendes til våre leverandører for signering før handel.

– Les våre Etiske Retningslinjer for Handel.

Aktsomhetsvurdering fra Elektrogruppen

I henhold til den nye Åpenhetsloven jobber vi bevisst med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser.

Det skal iverksettes tiltak for å forebygge, redusere eller stanse negative påvirkninger/skader.

Vi har påbegynt aktsomhetsvurderinger. Redegjørelse for dette arbeidet vil være klart senest 30. juni 2023 og vil bli publisert på nettsiden vår.