Basmontør og Elektriker søkes

Beskrivelse

Vi har økende ordreinngang med nye og spennende prosjekter og søker BAS montør og elektrikere med allsidig erfaring som kan være med å styrke Argon Elektro på prosjekt og service.

Arbeidsoppgavene vil være varierte og utfordrende innen de fleste områder av elektrofaget, og du vil jobbe på nye prosjekter med eksisterende og nye kunder i prosjekt-, nærings- og privatmarkedet.

Nyutdannede elektrikere oppfordres også til å søke.

Søknadsfrist: Snarest

Ønsker du nærmere opplysninger? Ta kontakt med:

Eirik Thronæs
Daglig leder
tlf. 92031039 / e-post et@argon.no

Frode Gustafson
Avdelingsleder Service
tlf. 93002872 / e-post frode.gustafson@argon.no

Skriftlig søknad med CV samt attester sendes til frode.gustafson@argon.no

Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

Kvalifikasjoner

• Personlig engasjement
• Fagbrev som elektriker
• Noen års erfaring er ønskelig, men ikke et krav
• For BAS Montør er det ønskelig med erfaring fra større prosjekter

Hvorfor bør du begynne av oss?

• Et veldig godt og inkluderende arbeidsmiljø.
• Aldersspenn på 40 år blant de ansatte, noe som gjenspeiler vårt gode arbeidsmiljø.
• Gode og konkurransedyktige vilkår. Stabilt og velrenommert lokalt forankret firma.
• Stor og stabil kundemasse.
• Prioriterer faglig utvikling.
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
• Servicebil for de som ansettes på serviceavdelingen.
• All ordrehåndtering, avviksregistrering og timeskriving skjer ved bruk av nettbaserte løsninger.

Saker vi setter høyt er

• Stå-på vilje og faglig dyktighet.
• Ønske om å gi litt av seg selv til vårt gode arbeidsmiljø.
• Ønske om å utvikle seg selv både faglig og sosialt.
• HMS.

I tillegg har vi konkurransedyktige lønnsvilkår og gode pensjons- og forsikringsavtaler.

Kontakt oss i dag

Ta kontak for befaring på ditt neste prosjekt.